.
Bảo hộ tên thương mại

Nổi bật Bảo hộ tên thương mại

Tại sao phải đăng ký bảo hộ tên thương mại Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhạn biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực (Khoản 21

Tin mới nhất Tag tư vấn luật pháp

Bảo hộ tên thương mại

Bảo hộ tên thương mại

249

Tin xem nhiều nhất Tag tư vấn luật pháp

Bảo hộ tên thương mại

Bảo hộ tên thương mại

249