Nến ngăn côn trùng.
Hộp nến Tin -Rid
Mã hàng: RID1496
Trọng lượng: 80 gram
Kích thước: 7.5x7.5x4.5 CM
Thời gian cháy: 19 giờ
Hương thơm: Chanh - Xã
Giá: 25.000k /nến