xe còn đẹp máy im mọi chức năng đều ok hết ,sang tên sau khi giao dịch xong